Boekhouden

Boekhouden: Wat is het?

Met de boekhouding wordt bedoeld het administreren van alle financiële gegevens van een onderneming of instelling met als doel inzicht te krijgen in de status van de financiële gegevens.Daarnaast geldt dat door het voeren van de boekhouding er financiële verantwoording is voor uitgaven en inkomsten. Aan de hand van de gegevens in de boekhouding kan beleid worden bijgesteld of kan er een nieuw beleidsplan worden opgesteld. Verder zal de boekhouding gebruikt worden om de verlies- en winstrekening op te stellen. Het boekhouden vormt dus eigenlijk de basis van de onderneming en er zal dan ook de nodige aandacht aan besteed moeten worden. In dit artikel zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan het boekhouden.

Boekhouden
Het boekhouden is grotendeels gebaseerd op het bijhouden van de grootboeken, waaronder het kasboek en het bankboek. De journaalposten worden weergegeven op de balans dat weer deel uit zal maken van de uiteindelijke jaarrekening. Op de balans komen worden de bezittingen en schulden vermeld respectievelijk de activa en de passiva. Het verschil tussen beiden is het eigen vermogen van de onderneming dat dus positief kan zijn, maar ook negatief. Tegenwoordig wordt het boekhouden vaak volledig geautomatiseerd uitgevoerd en wordt er veel gebruik gemaakt van software boekhoudprogramma’s door de grotere bedrijven. Voor eenmanszaken of kleine bedrijven geldt dat er niet altijd een dergelijk pakket hoeft te worden aangeschaft, want voor een niet al te uitgebreide boekhouding kan er ook prima gebruikt worden gemaakt van spreadsheets in een Excel programma.

Cursus boekhouden
Het boekhouden begint natuurlijk bij het opdoen van de basiskennis, zodat men weet hoe een verlies- en winstrekening begrepen moet worden, maar kan verder uitgebreid worden met andere kenmerken.
• Als men geen boekhoudkundige achtergrond heeft is het dan ook eerst aan te raden te beginnen met de basiscursus boekhouden, waarin de beginselen worden uitgelegd en men dit in de praktijk kan toepassen.
• Na de basis kan men zich dan gaan verdiepen in bijvoorbeeld calculatie en kostprijsberekeningen en wat voor invloed dit heeft op het beleid van de onderneming.
• Aan de boekhouding kunnen gegevens worden ontleend die van invloed kunnen zijn op het te voeren beleid van de onderneming. Er wordt dan gesproken van het analytisch boekhouden. Op basis van de analyse van de boekhouding is het mogelijk om beleid bij stellen en gestelde doelen te realiseren.
• Voor het volgen van een cursus boekhouden zijn er volop mogelijkheden, waarbij men kan denken aan een opleiding in groepsverband, maar ook aan privéles of het volgen van een thuiscursus.