Boekhouding online

Boekhouding
Een boekhouding kan op diverse manieren worden bijgehouden, zo kan het nog op de ouderwetse manier waarin alle boekingen schriftelijk worden vastgelegd en is het mogelijk om door het downloaden van een software pakket boekhouding een compleet geautomatiseerde boekhouding op te zetten en bij te houden. Een andere aantrekkelijke manier om de boekhouding te voeren is door gebruik te maken van de diensten van een bedrijf dat online boekhouding verzorgd. Bij online boekhouding hoeft er geen software pakket gedownload te worden op de computer, maar kan er gebruik worden gemaakt van internet. De online boekhouding wordt om die reden ook wel internet boekhouden genoemd. In dit artikel zal er verdere informatie worden verstrekt over de mogelijkheden en voordelen die de online boekhouding met zich mee kan brengen.

Online boekhouding
Een van de voordelen van de online boekhouding is dat overal waar internet te vinden is de boekhouding gevoerd kan worden of dit nu thuis is of op het bedrijf zelf. Er hoeft dus geen software pakket aangeschaft te worden, maar met een inlognaam en wachtwoord kan de online boekhouding simpel gevoerd worden. De kosten die aan de online boekhouding verbonden zijn verschillende per aanbieder en moeten periodiek, bijvoorbeeld maandelijks worden voldaan.

Kenmerken online boekhouding
Hieronder zullen een aantal kenmerken van de online boekhouding worden beschreven, zodat inzicht wordt verkregen in de mogelijkheden en in de factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze voor een aanbieder van online boekhouding.
• Met het voeren van en online boekhouding krijgt men de beschikking over alle functies die nodig zijn om een boekhouding te voeren. Deze functies kunnen naar gelang de situatie dit vereist uitgebreid worden met meer specifieke functies, zodat er een online boekhouding ontstaat die perfect kan aansluiten bij de bedrijfsvoering.
• Van een online boekhouding mag in elk geval verwacht worden dat er grootboekadministratie gevoerd kan worden, dat er een btw- aangifte mee opgemaakt kan worden en dat er betalingsherinneringen mee verzonden kunnen worden.
• Het is bij online boekhouden wel van belang dat de aanbieder van de diensten betrouwbaar is en dat de continuïteit dan ook niet in het geding zal komen. Bij de keuze voor een aanbieder is het ook van belang om te kijken in welke mate er back-ups gemaakt orden van de gegevens.
• Een ander kenmerk en voordeel van het voeren van de online boekhouding is dat de accountant of administratiekantoor van het bedrijf ook via internet toegang kan krijgen in de boekhouding.

Ik wens u veel succes met de informatie in dit artikel over het onderwerp online boekhouding.