Boekhouding Thuis

Een boekhouding is eigenlijk de verzamelnaam van het registreren en administratief verwerken van financiële gegevens dat onder meer het doel dient om een overzicht te krijgen van de geldelijke instromen en uitstromen. Ook als men thuis de administratie zorgvuldig bijhoudt van de uitgaven en inkomsten kan er gesproken worden over een boekhouding thuis. Het bijhouden van een boekhouding thuis biedt natuurlijk een aantal voordelen, waar later dieper op in zal worden gegaan. In dit artikel zal het onderwerp boekhouding thuis dan ook centraal komen te staan en zullen de voordelen van het voeren van een boekhouding thuis nader worden toegelicht.

Boekhouding thuis
Het voordeel van een boekhouding thuis opzetten en bijhouden is dat er zo een duidelijk overzicht ontstaat van de inkomsten en uitgaven. Vooral als elke maand weer het besef komt dat het geld gewoon is opgegaan en eigenlijk niet meer te herleiden is kan het raadzaam zijn om eens te beginnen met het bijhouden van de inkomsten en uitgaven. Dit kan zowel op wekelijkse basis als op maandelijkse basis gebeuren. In elk geval wordt er zo een duidelijk inzicht gekregen in de bestemmingen van het geld en kan dit een aanleiding zijn om bewuster met de te besteden inkomsten om te gaan.

Mogelijkheden boekhouding thuis
Er zijn een aantal mogelijkheden waarvan gebruik kan worden gemaakt om de boekhouding thuis op te starten en vervolgens periodiek bij te houden.
• Een van de mogelijkheden om thuis een boekhouding te voeren is door gebruik te maken van een kasboek waarin zorgvuldig de inkomsten en uitgaven worden genoteerd. Het is belangrijk om hierbij de kassabonnetjes te bewaren, zodat de bedragen exact overgenomen kunnen worden.
• Niet iedereen ziet deze schriftelijke methode waarschijnlijk zitten en voor de groep mensen die de boekhouding thuis geautomatiseerd wil doorvoeren zijn er dan ook een aantal opties.
• Zo zijn er meerdere software boekhoudprogramma’s die gratis en voor niets te downloaden zijn en die dus gebruikt kunnen worden om de gegevens in te voeren.
• Een andere optie is door gebruik te maken van een Excel programma en aan de hand van de spreadsheets de inkomsten en uitgaven bij te houden.
• Het belangrijkste van de boekhouding thuis is dat alle financiële gegevens erin verwerkt moeten worden, want als dit niet het geval is zal het overzicht niet compleet zijn en kunnen er ook geen conclusies uitgetrokken worden.

Ik wens u veel succes met de informatie in dit artikel over het onderwerp de boekhouding thuis.