Boekhouding Vereniging

Voor een vereniging is het net zo belangrijk als voor een onderneming om een goede boekhouding te voeren en deze bij te houden. In de meeste verenigingen neemt de penningmeester deze taak voor zijn rekening en zorgt ervoor dat de alle financiële stromen periodiek worden verwerkt in de boekhouding. De vereniging is ook wettelijk verplicht om een boekhouding te voeren en om op daartoe gestelde tijden periodiek een balans en staan van baten en kosten kunnen presenteren. In dit artikel zal er verdere informatie worden verstrekt over het onderwerp boekhouding vereniging en zullen er enkele mogelijkheden worden aangegeven waarop de boekhouding vorm kan worden gegeven.

Boekhouding vereniging
Naast de boekhouding van de vereniging zal er ook een ledenadministratie op na moeten worden gehouden. Deze verschillende administraties kunnen gecombineerd worden door gebruik te maken van een specifiek software pakket. Een dergelijk software pakket is natuurlijk ideaal om de boekhouding en ledenadministratie bij te kunnen houden. Er kan natuurlijk ook een voorkeur gegeven worden aan het gebruik maken van twee verschillende software pakketten.

Kenmerken boekhouding vereniging
Hieronder zal er een uitgebreide toelichting volgen met betrekking tot de mogelijkheid voor het voeren van een gecombineerde ledenadministratie met de boekhouding vereniging.
• Voor wat betreft de financiële administratie is er een uitgebreid pakket van functies mogelijk, zoals debiteuren- en crediteurenbeheer, maar ook het eenvoudig bijhouden van de transacties en het op een snelle manier verwerken van betalingen.
• Verder is het voor de vereniging natuurlijk handig als er ook een functie is waarmee men kan telebankieren, bankafschriften kan inlezen en verwerken.
• Voor wat betreft de ledenadministratie geldt dat er gebruik gemaakt kan worden van vele specifieke functies die bij het bijhouden van de ledenadministratie komen kijken. Hierbij kan men denken aan automatische incasso, maar ook aan het verwerken van acceptgirokaarten en bijvoorbeeld het toepassen van de gezinscontributie.
• Een ander voordeel door gebruik te maken van een gecombineerd software pakket of een software pakket alleen voor de boekhouding vereniging is dat er jaarlijks bij de sluiting van het boekjaar een automatische gegevensverwerking plaats kan vinden.
• Er is veel keuze voor wat betreft de mogelijkheden van software pakketten om de boekhouding vereniging vorm te kunnen geven, zodat het aan te raden is om een vergelijking te maken op prijs en inhoud.

Ik wens u veel succes met de informatie in dit artikel over het onderwerp boekhouding vereniging.